Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức chuyên đề cấp trường" Bàn tay nặn bột" năm học 2014 - 2015

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức chuyên đề cấp trường" Bàn tay nặn bột" năm học 2014 - 2015

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, ngày 20 tháng 03 năm 2015, trường Tiểu học Bình Dương tổ chức chuyên đề cấp trường về phương pháp " Bàn tay nặn bột" môn Khoa học lớp 5.


       Trong buổi chuyên đề, nhà trường đã tập trung vào trao đổi, thảo luận các nội dung còn vướng mắc trong qua trình thực hiện các bước của quy trình dạy theo phương pháp "Bàn tay nặn bột". 

        Sau khi trao đổi về mặt lý thuyết, giáo viên được trải nghiệm thông qua tiết Khoa học lớp 5 với bài "Cây con mọc lên từ hạt" do cô giáo Phạm Thị Thoan thực hiện. Trong tiết dạy, các tình huống, các câu hỏi nêu vấn đề, những thắc mắc, những phán đoán... của học sinh đều được giải quyết có hiệu quả thông qua việc giúp học sinh tự làm các thí nghiệm, thông qua quan sát và rút ra kết luận.  Giáo viên đã kết hợp sử dụng thiết bị "Phòng học thông minh" để hỗ trợ bài giảng, thu hút sự hứng thú học tập của học sinh.

       Thông qua chuyên đề này, cán bộ, giáo viên nhà trường có dịp được chia sẻ, trao đổi một cách thoái mái và cởi mở về những băn khoăn, vướng mắc của mình trong quá  dạy một số bài có liên quan tới phương pháp " Bàn tay nặn bột ".

         Buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho các thầy cô giáo trong nhà trường phấn khởi, tự tin hơn và  cùng quyết tâm đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt được kết quả  tốt  nhất. 

Học sinh vẽ trong nhóm về cấu tạo của hạt

 Học sinh trinh bày cấu tạo của hạt

Cây con mọc lên từ hạt

Đ/C Nguyễn Thị Điệp - Hiệu trưởng phất biểu rút kinh nghiệm tại buổi chuyên đề

                                            Chu Văn Sơn