Asset Publisher

Trường Tiểu học Bình Dương: khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Trường Tiểu học Bình Dương: khám sức khỏe định kỳ cho học sinh

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015, ngày 22 tháng 10 năm 2014, trường Tiểu học Bình Dương đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đông Triều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh.


          Để các em học sinh đảm bảo về sức khỏe tham học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động đạt kết quả, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đông Triều để  khám sức khỏe cho học sinh như đo chiều cao, cân nặng, khám tai, mũi, họng, khám mắt và nghe phổi, tim. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và chu đáo, đoàn cán bộ y tế của Trung tâm y tế huyện Đông Triều đã kiểm tra sức khỏe cho tất cả các em học sinh của nhà trường. 

            Tất cả các chỉ số và kết quả của buổi kiểm tra này sẽ được ghi lại vào sổ theo dõi sức khoẻ của mỗi em học sinh, giáo viên chủ nhiệm sẽ  thông báo tới từng phụ huynh về tình hình sức khỏe của con em mình. 

              Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh là hoạt động thường niên của trường Tiểu học Bình Dương nhằm thực hiện hiệu quả hoạt động y tế học đường, kiểm tra và chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các em học sinh để phục vụ tốt nhất cho việc học tập.

Bác sĩ kiểm tra mắt các em học sinh.

Kiểm tra tai, mũi họng

Kiểm tra chiều cao, cân nặng

                                                           Chu Văn Sơn