Asset Publisher

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh tổ chức lễ phát động và ký cam kết đội mũ bảo hiểm đối với học sinh

Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh tổ chức lễ phát động và ký cam kết đội mũ bảo hiểm đối với học sinh

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số113/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số 33/KH- BATGT của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015;


         Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2015, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh đã tổ chức Lễ phát động và ký cam kết học sinh thực hiện quy định của pháp luật về đội Mũ bảo hiểm đối với học sinh 2015 cho học sinh toàn trường.

            Các em học sinh được nghe tuyên truyền phổ biến giáo dục về đội Mũ bảo hiểm cho trẻ em, khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, cách đội Mũ bảo hiểm. Với thông điệp "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ" tuần lễ An toàn giao thông Đường bộ lần thứ 3 do Liên Hiệp Quốc kêu gọi với chủ đề "Trẻ em và An toàn Giao thông", góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

           Cũng trong lễ phát động các thầy cô giáo và các em học sinh đã thể hiện sự quyết tâm thực hiện những quy định về an toàn giao thông bằng chữ ký của mình trong bản cam kết.

Một số hình ảnh trong buổi lễ: 

Lễ chào cờ

 

Thầy Nguyễn Hồng Quảng - Bí thư Chi bộ - Hiệu trường nhà trường phát động hưởng ứng kế hoạch

số 113/KH-BGD&ĐT về thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015

 

Em Nguyễn Nhật Hạ thay mặt học sinh toàn trường cam kết thực hiện qui định bắt buộc

đội mũ bảo hiểm đối với học sinh 

 

Các em học sinh thực hiện việc ký cam kết

 

          Buổi lễ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em.

 

                                                                                       Nguyễn Ngọc