Asset Publisher

Trường THCS Nguyễn Đức cảnh tập huấn “Quản trị phân vùng và đưa tài liệu lên trang thư viện điện tử”

Trường THCS Nguyễn Đức cảnh tập huấn “Quản trị phân vùng và đưa tài liệu lên trang thư viện điện tử”

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều. Chiều ngày 20 tháng 9 năm 2014 trường THCS Nguyễn Đức Cảnh đã tổ chức lớp tập huấn " Quản trị phân vùng và đưa tư liệu lên trang thư viện điện tử" cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.


     Tại phòng máy tính của trường, dưới sự hướng dẫn của đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết- P. Hiệu trưởng các thao tác, kĩ năng lập tài khoản, đưa tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên đã được thực hiện từng bước từ lý thuyết đến thực hành. Sau hơn 1 giờ học tập nghiêm túc, các cán bộ giáo viên của trường đã có kĩ năng sử dụng tài khoản cá nhân của mình để đưa các bài giảng, tư liệu quan trọng phục vụ cho công tác giảng dạy của mình lên trang điện tử của phòng. Ngay sau khi tập huấn đã có hơn 40 tài khoản được kích hoạt và 32 tài liệu của các đồng chí giáo viên trong trường chờ duyệt đăng lên trang chủ. Hoạt động thiết thực này góp phần đáp ứng được yêu cầu  đổi mới và nâng cao công tác quản lí của ngành giáo dục huyện nhà.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn: 

 

 

                                                                     Vũ Thị Liên