Asset Publisher

Trường T'H Thủy An tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Trường T'H Thủy An tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2014, trường T'H Thủy An đã tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đến các em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường.


           Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật đối với việc thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm mục đích: "Đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ giáo viên nhân viên, học sinh trong trường học góp phần tạo sự chuyển biến mới về giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật".

             Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2014, trường T'H Thủy An đã tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đến các em học sinh và các thầy cô giáo trong nhà trường.

            Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào hướng dẫn học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật ATGT, một số vấn đề cơ bản của pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông nhằm góp phần giáo dục các em có ý thức về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

         Học sinh nghiêm túc lắng nghe tuyên truyền "Ngày pháp luật  nước CHXHCN Việt Nam"

           Buổi tuyên truyền đã thu hút được các em học sinh chú ý lắng nghe, góp phần vào giáo dục ý thức tuân thủ luật pháp, khơi dậy tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và.góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường nói riêng.

Nguyễn Lan Anh