Asset Publisher

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014

Ban chỉ đạo phòng chống tệ nan xã hội Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều vừa xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 trong toàn Ngành, có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các đơn vị trường học. Đồng thời, tiến hành cung cấp, trang bị cho các cơ sở giáo dục hệ thống kiến thức cơ bản về các biện pháp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS thông qua các nguồn tài liệu, sách báo, băng đĩa. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm ý tế huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền các nội dung truyền thông tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS cho tất cả các cán bộ y tế trường học, tổng phụ trách đội các trường học.


           

        Với chủ đề "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS", tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 diễn ra từ ngày 15.11 - 15.12.2014 nhằm mục đích thúc đẩy tất cả các trường học trong huyện cùng cộng đồng thúc đẩy sự tham gia  của toàn dân vào việc thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư"; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, học sinh, đặc biệt là những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao về công tác phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong các hoạt động ngoại khóa giáo dục ngoài giờ lên lớp và tích hợp thông qua các môn văn hóa, nhằm hình thành kỹ năng sống tránh mắc vào các tệ nạn xã hội; tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình chăm sóc sức khỏe của các tổ chức y tế cho các đối tượng có HIV/AIDS. Mở rộng kiến thức cho cán bộ giáo viên, học sinh, hiểu biết chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS thân thiện đến mọi người trong cộng đồng...

            Các trường tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền phổ biến chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Luật phòng, chống HIV/AIDS; Đề án đảm bảo tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình phối hợp Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" giai đoạn 2012 - 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các văn bản quy phạm pháp luật khác; thực hiện chương trình điều trị nghiện  bằng thuốc Methadone theo chương trình y tế quốc gia, giai đoạn 2013-2015. Nhà trường cùng các ban ngành địa phương phối hợp đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" giai đoạn 2012-2020; tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tăng cường các can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV cho những người có hành vi nguy cơ cao, tăng cường sự hiểu biết cho các em học sinh dân tộc thiểu số ở các xã Bình Khê, Tràng Lương, An Sinh ....

             Để thực hiện có hiệu quả tháng hành động, Ban phòng, chống tệ nạn xã hội Ngành Giáo dục huyện Đông Triều đề nghị các trường xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện, hưởng ứng Lê phát động của UBND huyện tổ chức lễ phát động và diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS; các hoạt động mít tinh, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS với các hình thức phù hợp với xã, thị trấn, chủ động phối hợp với cơ sở y tế địa phương và các ban ngành địa phương thực hiện truyền thông.

                                                 Thu Phương