Asset Publisher

Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xếp hình trái tim hưởng ứng "Nụ cười Hạ Long"

Tiểu học Nguyễn Văn Cừ xếp hình trái tim hưởng ứng "Nụ cười Hạ Long"

Các trường đã xếp hình lô gô hòn Trống Mái và hình trái tim với thông điệp "Nụ cười Hạ Long" là "Nụ cười đến trường" gắn với xây dựng hình ảnh lớp công dân trẻ thời đại mới năng động, sáng tạo, nhiệt tình, thân thiện, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, xã hội.