Asset Publisher

TH Thị trấn Đông Triều hưởng ứng "Nụ cười hạ Long"

TH Thị trấn Đông Triều hưởng ứng "Nụ cười hạ Long"


Nhà trường đã hưởng ứng chương trình này bằng cách gắn với những việc làm cụ thể như: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các thày cô giáo thi đua dạy tốt, đổi mới phương pháp dạy học tạo hứng thú cho học sinh. Với học sinh, nhà trường phát động phong trào thi đua học tốt, chấp hành tốt quy định của trường lớp, biết chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau