Asset Publisher

Quảng Ninh: Mô hình Phòng Giáo dục điện tử ở TX Đông Triều

Quảng Ninh: Mô hình Phòng Giáo dục điện tử ở TX Đông Triều

(Theo Báo Daioanket.vn): Tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, dạy và học của ngành giáo dục TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về việc triển khai các mô hình, công nghệ mới trong hoạt động giáo dục. Đến nay, ngoài sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và sự phát triển các mô hình ứng dụng mới, năng lực tiếp cận của CBGV và học sinh Đông Triều cũng đã được nâng lên rõ rệt…


Khai trương Trung tâm dữ liệu - Bài giảng điện tử
của Phòng GD và ĐT TX Đông Triều  tháng 5-2015

Có đươc kết quả đó, trong những năm qua CBGV toàn ngành đã nỗ lực thi đua ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, dạy và học tại địa phương, chủ động đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để ứng dụng CNTT và xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử để sử dụng chung theo mô hình 3 cấp từ Phòng - trường - cá nhân. Từ năm 2012, Phòng GD và ĐT huyện Đông Triều đã xây dựng kho dữ liệu tài nguyên và khai trương Trung tâm Thông tin-Thư viện của ngành với nhiều chức năng tiện ích phục vụ công tác quản lý, dạy và học.

Xem tiếp tại đây >>>