Asset Publisher

Lớp học thông minh với đổi mới phương pháp dạy học ở Đông Triều

Lớp học thông minh với đổi mới phương pháp dạy học ở Đông Triều


Hội nghị chuyên đề lớp học thông minh đối mới phương pháp dạy học tại cụm 5

Hội nghị chuyên đề Lớp học thông minh tại trường MN Hoa Lan

Giáo viên THCS Mạo Khê II dự tiết dạy sử dụng lớp học thông minh

Học sinh trường THCS Mạo Khê 1 tiếp cận với máy tính bảng

Các bé trường MN Sao Mai tiếp cận máy tính bảng

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện dự giờ sử dụng

lớp học thông minh tại trường TH Bình Dương

Học sinh trường THCS Hồng Thái Tây cùng trao đổi với giáo viên

thông qua máy tính bảng

Hội thảo sử dụng phòng học thông minh tại trường THCS Tân Việt

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT dự tiết dạy sử dụng

Phòng học thông minh tại trường TH Vĩnh Khê

Lớp học VNEN trường TH Hưng Đạo sử dụng phòng học thông minh