Asset Publisher

Liên hoan văn nghệ với chủ đề "Tiếng hát Mừng Đảng, Mừng Xuân" các trường Khu vực IV đã thành công và lựa chọn được những tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết vào dịp đầu xuân Ất Mùi

Liên hoan văn nghệ với chủ đề "Tiếng hát Mừng Đảng, Mừng Xuân" các trường Khu vực IV đã thành công và lựa chọn được những tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết vào dịp đầu xuân Ất Mùi