Asset Publisher

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch xóa mù chữ trên địa bàn huyện

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch xóa mù chữ trên địa bàn huyện

Sáng ngày 03/11/2014, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh do đồng chí Cầm Thanh Hải - Trưởng phòng GDTX làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về công tác triển khai thực hiện Kế hoạch xóa mù chữ trên địa bàn huyện.


             

Quang cảnh buổi làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

            Tại buổi làm việc, Đoàn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch số 6716/KH-UBND ngày 09/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (điều tra số liệu, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý phổ cập giáo dục – chống mù chữ; bồi dưỡng cho giáo viên và những người tham gia dạy chương trình xóa mù chữ; tổ chức các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, huy động các lượng tham gia …).

               Qua kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020" của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đoàn đề nghị,  Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai tập huấn cho các trường về công tác cập nhật số liệu phổ cập qua phần mềm trực tiếp.

                                                Thu Phương