Asset Publisher

Kiểm tra hành chính và công tác quản lý các trường MN, TH, THCS

Kiểm tra hành chính và công tác quản lý các trường MN, TH, THCS

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ kiểm tra năm học 2014 – 2015, từ ngày 27/10 đến ngày 11/11/ 2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thành lập 03 đoàn kiểm tra do các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn, cùng đi có các đồng chí cán bộ, chuyện viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tới kiểm tra hành chính và công tác quản lý các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.


          Đ/c Phan Đ/c Nguyễn Thanh Nam - CV Phòng GD&ĐT kiểm tra máy tính trường TH Tràng Lương

           Tại các trường, Đoàn kiểm tra các nôi dung: Việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hoạt động dạy thêm, học thêm, công tác cấp phát văn bằng; công khai theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra lớp học VNEN

trường TH Lê Hồng Phong

             Kiểm tra công tác quản lý: Việc đổi mới công tác quản lý nhà trường, việc giáo viên tham gia đánh giá Hiệu trưởng; thực hiện công khai: chất lượng giáo dục, chất lượng đội ngũ, điều kiện giảng dạy, chi tiêu tài chính; xây dựng kế hoạch, sử dụng đội ngũ, thực hiện quy chế dân chủ, việc tiếp dân, giải quyết KN, TC, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; công tác tự kiểm tra nội bộ, quản lý chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng; công tác xã hội giáo dục phối kết hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường; Ứng dụng CNTT vào công tác dạy, kế hoạch triển khai xây dựng thí điểm Lớp học thông minh, trường học thông minh; Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, nhà trường quản lý tài chính tài sản; thực hiện việc triển khai 5 đề tài trọng tâm năm học 2014-2015.

Đ/c Nguyễn Thu Hường - PTP GD&ĐT kiểm tra hồ sơ trường MN Hoàng Quế

           Qua kiểm tra kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh công tác hành chính và công tác quản lý trong các nhà trường, thúc đẩy hoạt động của trường đi vào nề nếp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học.

Dự tiết học tại phòng học thông minh

trường TH Hưng Đạo  

                                                     Thu Phương