Asset Publisher

Kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu chuẩn bị giải điền kinh học sinh

Kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu chuẩn bị giải điền kinh học sinh

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/01. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu tổ chức Giải, hi vọng giải điển kinh học sinh huyện Đông Triều sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được nhiều vận động viên xuất sắc tham dự giải cấp tỉnh tổ chức vào tháng 03/2015.


        

Trường THCS Kim Sơn đang tích cưc chuẩn bị CSVC

chuẩn bị giải điền kinh học sinh

             Thực hiện kế hoạch số 02/KH-PGD&ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2015 về việc tổ chức giải điền kinh học sinh huyện Đông triều năm học 2014 – 2015. Sau phiên họp thứ nhất  phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban, sáng nay 22/01/ 2015, đồng chí Lưu Xuân Giới  - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Trưởng ban chỉ đạo giải đã tới trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị các điều kiện thiết yếu phục vụ Giải.

         Qua kiểm tra, đồng chí đã đánh giá cao công tác chuẩn  bị cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu phục vụ giải của đơn vị đặt địa điểm thi đấu trường Tiểu học và trường THCS Kim Sơn và các tiểu ban. Đồng chí chỉ đạo hai trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Giải như: sân bãi, các điều kiện thi đấu, trang trí khánh tiết, công tác hâu cần, an ninh, y tế…

          Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/01. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu tổ chức Giải, hi vọng giải điển kinh học sinh huyện Đông Triều sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được nhiều vận động viên xuất sắc tham dự giải cấp tỉnh tổ chức vào tháng 03/2015.

                                                        Thu Phương