Asset Publisher

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2014-2015

Hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, năm 2014-2015

Sau khi BTC Hội thi ban hành thể lệ, kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã có Công văn chỉ đạo các trường tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về kế hoạch thể lệ và các văn bản của Hội thi. Đồng thời, đăng tải thông tin về Hội thi trên Trang trung tâm – Thông tin thư viên – Điện tử Đông Triều để đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tìm hiểu về thể lệ Hội thi.


         

                             Mô hình thi điểm "Lớp học thông minh" (Ảnh minh họa)

         Thực hiện Kế hoạch, thể lệ của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ V (2014-2015), Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn thị xã tham gia, hưởng ứng Hội thi.

         Sau khi BTC Hội thi ban hành thể lệ, kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã có Công văn chỉ đạo các trường tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về kế hoạch thể lệ và các văn bản của Hội thi. Đồng thời, đăng tải thông tin về Hội thi trên Trang trung tâm – Thông tin thư viên – Điện tử Đông Triều để đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành tìm hiểu về thể lệ Hội thi.

        Theo đó, Đối tượng dự thi: Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; mỗi tổ chức hoặc cá nhân có thể tham gia một hoặc nhiều giải pháp dự thi. Lĩnh vực dự thi gồm: Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Vật liệu, Hóa chất, Năng lượng; Y dược; Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông; Quản lý nhà nước, Giáo dục và Đào tạo và một số lĩnh vực khác.

          Theo kế hoạch, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia Hội thi kết thúc vào ngày 30/6/2015. Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Hội thi tháng 12/2015.

           Qua Hội thi, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Đồng thời, tuyển chọn các giải pháp có tính mới, tính sáng tạo cao tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

                                              Thu Phương