Asset Publisher

Họp triển khai kế hoạch tổ chức giải điền kinh học sinh Huyện Đông Triều năm học 2012-2013

Họp Ban Tổ chức Giải điền kinh học sinh Huyện Đông Triều năm học 2012-2013

Chiều nay, 19 tháng 1 tại Phòng giáo dục và Đào tạo Huyện Đông Triều đã diễn ra cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức giải điền kinh học sinh Huyện Đông Triều năm học 2012-2013


Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tại cuộc họp

Về dự có đồng chí Lưu Xuân Giới- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Văn Trung và đồng chí Đinh Hoàng Hiệp – cán bộ Phòng Văn hóa -Thông tin Huyện Đông Triều cùng 15 đồng chí là giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, đồng chí Lưu Xuân Giới đã triển khai, quán triệt kế hoạch tổ chức giải điền kinh học sinh Huyện Đông Triều năm học 2012-2013.

          Cuộc họp đã phân công cụ thể nhiệm vụ của mỗi thành viên trong ban tổ chức./.

 

 

 

                                                                                      Lê Đại