Asset Publisher

Họp ban chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung huyện Đông Triều

Họp ban chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung huyện Đông Triều

Phát biểu tại cuộc họp Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường cần quan tâm, tạo điều kiện về sinh hoạt, sắp xếp lịch, nội dung làm việc phù hợp để giáo sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tế một cách tốt nhất. Đồng thời, bố trí chọn giáo viên giỏi có kinh nghiệm, năng lực hướng dẫn thực tập, đảm bảo chất lượng thực tập; đánh giá kết quả thực tập cần khách quan, chính xác, phù hợp với thực tế, đặc biệt là khả năng sáng tạo của sinh viên.


           

Đại biểu dự họp

        Sáng 10/01/2015, Trường Đại học Hạ Long phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức họp ban chỉ đạo thực tập sư phạm tập trung huyện Đông Triều.

          Theo đó, trong thời gian tới huyện Đông Triều sẽ đón 16 đoàn sinh viên về thực tập tại 15 trường gồm: Tiểu học Vĩnh Khê, THCS Mạo Khê 1, THCS Nguyễn Đức Cảnh, THCS Mạo Khê 2, THCS Kim Sơn, các trường MN: Hoa Phượng, Yên Thọ, Hưng Đạo, Hoa Lan, Kim Sơn, Hồng Thái Đông, Sơn Ca, Hồng Phong, Hoa Mai, Hoàng Quế.

          Qua thực tập, giúp giáo sinh nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nắm vững những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giáo viên. Đồng thời, tạo điều kiện cho giáo sinh vận dụng kiến thức sư phạm vào thực tiễn dạy học một cách chủ động, rèn luyện các kỹ năng giáo dục, dạy học trong thực tế nhà trường, từ đó củng cố và phát triển các năng lực sư phạm.

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD huyện phát biểu tại cuộc họp 

          Phát biểu tại cuộc họp Nhà giáo Nhân dân Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường cần quan tâm, tạo điều kiện về sinh hoạt, sắp xếp lịch, nội dung làm việc phù hợp để giáo sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức thực tế một cách tốt nhất. Đồng thời, bố trí chọn giáo viên giỏi có kinh nghiệm, năng lực hướng dẫn thực tập, đảm bảo chất lượng thực tập; đánh giá kết quả thực tập cần khách quan, chính xác, phù hợp với thực tế, đặc biệt là khả năng sáng tạo của sinh viên.

                                                                 Thu Phương