Asset Publisher

Hội nghị giao ban hiệu trưởng triển khai công tác thẩm định kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ

Hội nghị giao ban hiệu trưởng triển khai công tác thẩm định kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch năm học bám sát hướng dẫn thực hiện nhiêm vụ trọng tâm năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch phù hợp tình hình thực tế của từng trường, địa phương.


             

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị

                Thực hiện nội dung chương trình công tác tháng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều vừa tổ chức Hội nghị giao ban hiệu trưởng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và triển khai công tác thẩm định kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2014 – 2015. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

              Trong tháng 9, các trường đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, nề nếp sau khai giảng đã đi vào ổn định, công tác dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực. Các trường đang tích cực xây dựng kế hoạch nhiêm vụ năm học 2014 - 2015, chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động.

           Theo đó, từ ngày 22 - 29/9/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập ba đoàn do các đồng chí lãnh đạo phụ trách các cấp học làm trưởng đoàn, cùng đi có các chuyên viên tới duyệt kế hoạch năm học tại 5 cụm trường theo từng cấp học MN, TH, THCS. Sau khi duyệt kế hoạch năm học, các trường sẽ tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động từ ngày 01 - 08/10/2014.

              Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch năm học bám sát  hướng dẫn thực hiện nhiêm vụ trọng tâm năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch phù hợp tình hình thực tế của từng trường, địa phương.  

                                           Thu Phương