Asset Publisher

Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2015

Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2015

Sáng ngày 8/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2015 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.


    

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì cuộc họp 

             Hội nghị đã đánh giá công tác tháng 7 với những kết quả nổi bật: Các trường thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức có hiệu quả các hoạt động hè cho thanh, thiếu niên; tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; tích cực chủ động trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ, chỉnh trang cảnh quan, môi trường trường học…          

          Nhiệm vụ tháng 8, toàn huyện tâp trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới 2015 – 2016. Công tác quản lý trường học, tuyển sinh; bồi dưỡng chuyên môn; triển khai Nghị định Số: 108/2014/NĐ - CP về chính sách tinh giảm biên chế; cơ sở vật chất trường học, rà soát thiết bị dạy học, sách giáo khoa, vở ghi, tài liệu chuyên môn; triển khai mô hình lớp học thông minh, xây dựng thư viện bài giảng điện tử; các hoạt động ngoài giờ lên lớp; các dịch vụ bán trú, BHYT, BHTT….

           Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến tham gia nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2015.

                                                                             Thu Phương