Asset Publisher

Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2014

Hội nghị giao ban công tác tháng 11/2014

Sáng ngày 05/12/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014. Đồng chí Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.


          

Đ/c Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị

        Hội nghị đã đánh giá công tác tháng 11 với chủ đề "Ngày Nhà Giáo Việt Nam", toàn ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.  Qui mô trường lớp được giữ  vững.  Các hoạt động chuyên môn sôi nổi, nhất là các chuyên đề như: "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ", " Tạo môi trường cho trẻ hoạt động" ở các trường mầm non. Triển khai nhân rộng mô hình trương học mới VNEN, đánh giá học sinh theo Thông tư 30 ở các trường Tiểu học, vận dụng kiến thức liên môn ở các trường THCS. Các trường đều tổ chức thành công Hội thi giáo viên giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp trường để chuẩn bị tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp huyện. 

        Nhiệm vụ tháng 12, toàn huyện sẽ tâp trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với chuẩn bị cho đánh giá chất lượng học kỳ I, đồng thời đặc biệt quan tâm tới một số nhiệm vụ chuẩn bị cho học kỳ II như: Kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình GDMN các cơ sở MN tư thục sau khi cấp phép hoạt động;   Hoàn thiện việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý trực tuyến của các trường MN, TH, THCS trên TT TTTV Điện tử của ngành; tổ chức Hội nghi chuyên đề cấp trường và cụm trường về ứng dụng phòng học thông minh vào việc đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống bài giảng điện tử để đưa vào kho dũ liệu bài giảng của ngành. 

       Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến tham gia nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2014.

                                                                             Thu Phương