Asset Publisher

Đại hội Hội khuyến học thị xã Đông Triều lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Hội khuyến học thị xã Đông Triều lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020

Tại Đại hội, hội Khuyến học Thị xã đã tổ chức bầu cử Ban chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 43 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội khuyến học tỉnh. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã tái cử chức vụ Chủ tịch hội Khuyến học Thị xã nhiệm kỳ 2015-2020./.


         

Quang cảnh Đại hội

          Ngày 27/11/2015, Hội Khuyến học thị xã Đông Triều long trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Cẩm - Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Triều, đồng chí Hà Hải Dương - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể cùng trên 100 đại biểu đến từ HKH các xã, phường, các chi hội dòng họ và hộ gia đình khuyến học tiêu biểu trên địa bàn thị xã.

Đ/c Trần Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND Thị xã - Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã khai mạc Đại hội

        Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội Khuyến học thị xã Đông Triều trong nhiệm kỳ 2010-2015 khẳng định việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội là mục tiêu luôn được các cấp hội đặc biệt quan tâm. Đến nay, Hội Khuyến học thị xã đã có 21 Hội khuyến học xã, phường; 174 chi hội khuyến học làng, khu phố, 142 chi hội cơ quan, các trường MN, TH, THCS, 178 ban khuyến học dòng họ và 433 ban khuyến học tổ dân. So với nhiệm kỳ qua tăng 38 chi hội khuyến học làng, khu phố, cơ quan trường học; 100 ban khuyến học dòng họ; 433 ban khuyến học tổ dân. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã phát triển được trên 22.385 hội viên mới, đưa tổng số hội viên của hội lên trên 55.710 người chiếm 32% dân số thị xã. Phong trào xây dựng "gia đình hiếu học", "dòng họ khuyến học" được duy trì và đẩy mạnh, toàn thị xã đã có 39.412/42.973 gia đình, 149/178 dòng họ, 201/267 cơ quan, đơn vị đăng ký được công nhận gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị hiếu học. Điển hình cho việc xây dựng phong trào gia đình hiếu học là: Phường Xuân sơn, Kim Sơn, Đông Triều, Mạo khê, Hưng Đạo, xã Yên Đức, Tân Việt, Thủy An…

Các đồng chí trong BTV  Hội Khuyến học  tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

        Cùng với đó, công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được hội khuyến học các cấp quan tâm phát triển đa dạng. Trong nhiệm kỳ vừa qua toàn thị xã đã huy động được trên 7 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, nguồn quỹ này được quản lý và sử dụng hiệu quả vào mục đích khuyến học khuyến tài ở các cấp hội. Hàng năm, Hội đã triển khai thực hiện tốt chương trình "Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em tới trường" cùng nhiều hoạt động khác góp phần chia sẻ khó khăn, động viên học sinh vượt khó học giỏi, tạo điều kiện cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội học tập. Phong trào khuyến học khuyến tài phát triển sâu rộng, vững chắc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội khuyến học từng bước tạo niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc làm nòng cốt trong việc phối hợp với các ban ngành trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Đ/c Vũ cẩm - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu cũng như phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới đó là: "Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội. Đoàn kết, đổi mới, chủ động và phát triển, không ngừng phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân các dân tộc thị xã Đông Triều. Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình – dòng họ - đơn vị - cộng đồng đến năm 2020; xây dựng trung tâm học tập cộng động thực sự là công cụ thiết yếu xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng thị xã Đông Triều văn minh, giàu đẹp. Đại hội lần này cũng là dịp để các đại biểu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ở các địa phương, đơn vị.

Ban chấp hành Hội Khuyến học thị xã gồm 43 đồng chí

         

Đ/c Hà Hải Dương -  Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo Đại Hội

         Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Cẩm – Phó chủ tịch Thứ nhất Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Hà Hải Dương – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội khuyến học thị xã  trong thời gian qua. Các đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Hội khuyến học thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, UBND về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trên địa bàn thị xã; luôn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú có hiệu quả. Chỉ đạo, định hướng cho các trung tâm học tập cộng đồng không ngừng đổi mới nội dung cách thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

          Tại Đại hội, hội Khuyến học Thị xã đã tổ chức bầu cử Ban chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 43 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội khuyến học tỉnh. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã tái cử chức vụ Chủ tịch hội Khuyến học Thị xã nhiệm kỳ 2015-2020./.

  Thu Phương