Asset Publisher

Đại hội Hội Khuyến học phường Kim Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Hội Khuyến học phường Kim Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 23/7, Hội Khuyến học phường Kim Sơn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đại hội được Hội Khuyến học thị xã Đông Triều chọn tổ chức điểm, để đánh giá rút kinh nghiệm cho đại hội các xã, phường. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùy – Phó thường trực Hội Khuyến học thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Đông – Phó chủ tịch HĐND phường Kim Sơn .


          

Quang cảnh Đại hội

      Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con nhân dân trong phường, công tác khuyến học, khuyến tài đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Toàn phường có 08 Chi hội Khuyến học, 15 dòng họ hiếu học với 2218 hội viên, phong trào xây dựng dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học trở thành phong trào quần chúng sâu rộng có sức thuyết phục và phát triển lâu bền; công tác khuyến học, khuyến tài gần gũi, thiết thực đối với mỗi người dân trong phường.

      Trong 05 năm qua, tổng nguồn quỹ toàn phường huy động được cho công tác khuyến học của phường, các thôn, khu, trường học, dòng họ là gần 530 triệu đồng. Công tác xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học tiếp tục được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, tạo động lực để mỗi học sinh, giáo viên không ngừng phấn đấu, đạt thành tích cao trong công tác dạy và học. 

Đại biểu dự Đại hội


           Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùy – Phó thường trực Hội Khuyến học thị xã, đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà hội Khuyến học phường Kim Sơn đạt được; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục củng cố và phát triển sâu rộng tổ chức hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các khu phố; nhân rộng các mô hình khuyến học hiệu quả; kịp thời khuyến khích, động viên các gương sáng về hiếu học, các điển hình vượt khó vươn lên trong học tập; đối với các xã, phường cần chuẩn bị  tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015 – 2020.

               Đại hội Hội Khuyến học phường Kim Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

                                                           Thu Phương