Asset Publisher

Các trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016

Các trường tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016

Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động được tổ chức hàng năm tại tất cả các trường học, Hội nghị thực sự là hình thức dân chủ trực tiếp cán bộ, viên chức, lao động được tham gia quản lý và xây dựng cơ quan trường học đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Hi vọng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, lao động trong toàn Ngành, Giáo dục Đông Triều sẽ có nhiều đột phá mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016.


           

Đ/c  Phạm Hoài Ân - Trưởng Ban Tuyên giáo, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phát biểu chị đạo tại Hội nghị cán bộ, viên chức , lao động trường TH Đức chính

         Từ ngày 15- 24/10/2015, đồng loạt 80 trường MN, TH, THCS trong toàn thị xã đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016. Những năm gân đây, để tất cả hôi nghị cán bộ, viên chức, lao động các trường đều có các đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành, lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đạo tạo trực tiếp dự và chỉ đạo Hội nghị, phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng lịch cụ thể về thời gian tổ chức Hội nghị các trường.

Đ/c Lê Thu Trà - Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, viện chức, lao động trường THCS Mạo Khê I

              Về dự và chỉ đạo, giám sát tại Hội nghị các trường năm nay có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thị xã, lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, lãnh đạo địa phương, hội trưởng phụ huynh nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong toàn ngành.

Đ/c Lê Thị Lý - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục phát biểu chỉ đạo

tại Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động trường MN Đức Chính 

           Tại Hội nghị Hiệu trưởng các nhà trường đã thông qua bản dự thảo kế hoạch năm học 2015-2016 trên cơ sở đã thống nhất tại hội nghị cấp tổ. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện nghị quyết năm học 2014-2015. Bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học mới với những chỉ tiêu và các biện pháp cụ thể đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của đơn vị mình, bám sát tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

Đ/c Phạm Thị Biển - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thị xã trao thưởng cho cán bộ, giáo viên trường TH Đức Chính

              Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động bổ sung vào bản dự thảo kế hoạch năm học mới. Đồng thời, các hội nghị cũng được tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí các lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động thị xã Đông Triều, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục thị xã, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học.  Hiệu trưởng các nhà trường đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, giải đáp những thắc mắc đề nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đặc biệt là tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Nguyễn Huệ biểu quyết nhất trí bản dự thảo của nhà trường đi vào nghị quyết

         100% cán bộ, viên chức, lao động các nhà trường đã biểu quyết nhất trí chung một quyết tâm để bản dự thảo của  nhà trường đi vào Nghị quyết, pháp lệnh thực hiện xuyên suốt trong cả năm học.

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động trường TH Kim Sơn

      Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động được tổ chức hàng năm tại tất cả các trường học, Hội nghị thực sự là hình thức dân chủ trực tiếp cán bộ, viên chức, lao động được tham gia quản lý và xây dựng cơ quan trường học đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Hi vọng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, lao động trong toàn Ngành, Giáo dục Đông Triều sẽ có nhiều đột phá mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016.

                                                                                      Thu Phương