Asset Publisher

Các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TX trực tiếp chỉ đạo các trường phòng chống mưa, lũ

Các đồng chí lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo TX trực tiếp chỉ đạo các trường phòng chống mưa, lũ

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các nhà trường phân công cán bộ, giáo viên thường trực, có phương án cụ thể, chủ động bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường (đặc biệt ở các điểm trường lẻ)… Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo khi có sự việc bất thường xảy ra.


        

Đ/c Nguyễn Thu Hường - PTP GD&ĐT chỉ đạo công tác phòng chống mưa, lũ

tại trường MN Yên Thọ

          Diễn biến thời tiết trong thời gian tới rất phức tạp, để chủ động đối phó với tình hướng mưa, lũ kéo dài;  sáng ngày 1/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã họp cơ quan, thành lập các đoàn và phân công các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên xuống các trường kiểm tra, nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo tập trung công tác khắc phục hậu quả mưa lụt và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với đợt mưa tới.

           Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ninh từ ngày 31/7/2015 đến ngày 05/8/2015 vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét và giông lốc.

Đ/c Nguyễn Thu Hường - PTP GD&ĐT chỉ đạo công tác phòng chống mưa, lũ

tại trường MN Yên Đức

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các nhà trường phân công cán bộ, giáo viên thường trực, có phương án cụ thể, chủ động bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường (đặc biệt ở các điểm trường lẻ)… Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo khi có sự việc bất thường xảy ra.

                                                              Thu Phương