Asset Publisher

Bồi dưỡng chuyên môn hè cấp Tiểu học

Bồi dưỡng chuyên môn hè cấp Tiểu học

Tại trường Tiểu học Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè cho cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã.


Quang cảnh lớp tập huấn         

        Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các nội dung liên quan đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT (tập trung và việc nhận xét học sinh, việc ghi chép sổ sách, khen thưởng học sinh cuối năm…); Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên.; ra đề theo yêu cầu của thông tư 30; trao đổi, sinh hoạt chuyên môn; cách quay video tiết dạy VNEN; điều chỉnh tài liệu các môn Toán, Tiếng Việt Khoa, Sử, Địa; nâng cao năng lực Tiếng Anh trong giảng dạy, kết hợp với kiểm tra đánh giá…

           Bồi dưỡng hè là một trong những nội dung của chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp TH năm học 2015-2016, do đó khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, các trường cần lưu ý đưa những nội dung bồi dưỡng hè vào và có đánh giá kết quả trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên.

                                               Thu Phương