Hướng dẫn

Các bước thực hiện giao dịch hành chính công trực tuyến

 

Bước 1: Chọn loại thủ tục hành chính và nhập các thông tin cá nhân (bắt buộc).

 

Bước 2: Soạn tin nhắn theo mẫu PETC  ID  (lưu ý có dấu cách) gửi 8377 (phí 3.000 đồng) để nhận mã hồ sơ, trong đó ID là khóa giao dịch mà hệ thống cấp cho bạn. Sau khi nhận và nhập mã giao dịch, bạn bấm nút Tiếp tục.

Bạn nên lưu lại mã giao dịch để dùng đến khi tra cứu trạng thái hồ sơ giao dịch đã thực hiện. Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi qua tin nhắn tới chính số điện thoại mà bạn dùng để nhận mã hồ sơ ở trên.

 

Bước 3: Nhập các thông tin vào hồ sơ theo mẫu có sẵn.

 

Bước 4: Xem lại và xác nhận gửi hồ sơ đi.

 

Dịch vụ công

Tên thủ tục: Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

 Để thực hiện thủ tục này bạn cần tải các file mẫu về kê khai, sau đó nạp từng file vào từng mục tương ứng rồi gửi đi.

Bộ hồ sơ bao gồm 05 file:
- ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
- TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ ÁN XIN THÀNH LẬP TRƯỜNG
-NHỮNG LUẬN CHỨNG KHẢ THI
- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ-QC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
- CÁC MỤC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP TRƯỜNG