Hướng dẫn

Các bước thực hiện giao dịch hành chính công trực tuyến

 

Bước 1: Chọn loại thủ tục hành chính và nhập các thông tin cá nhân (bắt buộc).

 

Bước 2: Soạn tin nhắn theo mẫu PETC  ID  (lưu ý có dấu cách) gửi 8377 (phí 3.000 đồng) để nhận mã hồ sơ, trong đó ID là khóa giao dịch mà hệ thống cấp cho bạn. Sau khi nhận và nhập mã giao dịch, bạn bấm nút Tiếp tục.

Bạn nên lưu lại mã giao dịch để dùng đến khi tra cứu trạng thái hồ sơ giao dịch đã thực hiện. Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được gửi qua tin nhắn tới chính số điện thoại mà bạn dùng để nhận mã hồ sơ ở trên.

 

Bước 3: Nhập các thông tin vào hồ sơ theo mẫu có sẵn.

 

Bước 4: Xem lại và xác nhận gửi hồ sơ đi.

 

Dịch vụ công

Tên thủ tục: Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
Bộ phận tiếp nhận: Bộ phận tiếp dân

 Điền thông tin theo mẫu sau:

Ảnh 4x6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập tự do Hạnh phúc

  


ĐƠN XIN ĐÍNH CHÍNH LẠI  BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

(BỔ TÚC THCS)
 
Kính gửi: 
-         Trường .. ………………………….….
-         Phòng Giáo dục và Đào tạo…………..
                                    
Tên tôi là…………………………………………………………………..………
 
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………
 
Nơi sinh:………………………………………………………………..……………..
 
Giới tính……………………Dân tộc…………………………………..…………….
 
Học sinh trường ……………………Khoá:…..…………………….…….…………
 
Năm tốt nghiệp:…………Xếp loại tốt nghiệp:….…..………………..……...........
 
Tại Hội đồng xét tốt nghiệp: ………………….…………………............................
 
Đã được cấp bằng có số hiệu:………………………….………………...............
 
Số vào sổ cấp bằng:………………………………..……………………………
 
Lý do xin được đính chính lại bằng TN: …………………………………............ ..................................................................................................................................
 
Nội dung đính chính là:……………………………………………………………
 
Vậy tôi viết đơn này, kính gửi các cấp có thẩm quyền xác nhận để Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện (Quận, Thị xã, Thành phố) có căn cứ xét đính chính lại bằng tốt nghiệp THCS (Bổ túc THCS) cho tôi.
 
Xin trân trọng cảm ơn.
 
 

……, ngày…..tháng….. năm…..  

Người viết đơn

 

Xác nhận của UBND phường, xã:  Xác nhận của trường …………  
(Ký tên, đóng dấu)(Ký tên, đóng dấu)

 
Số hiệu Tên tài liệu Tải về
DON CAP LAI BTN.doc