Danh sách bài viết theo chuyên mục

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Trưởng Phòng và các Phó Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều 

Số: 47/QĐ-PGD&ĐT ngày 03/3/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng Nơi ban hành: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ NĂM 2022  

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ: Trong cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều năm 2022.

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU  

Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều năm 2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  

Số 1128/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND thị xã Đông Triều ban hành Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều

Nhà giáo Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều  

Trưởng phòng: Nhà giáo PHẠM THỊ THANH TÂM - Năm sinh: 1977 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Sinh học - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính - Email: ptttamtp@dongtrieu.edu.vn - Số điện thoại di động: 0986.111.111

Nhà giáo Hoàng Quang Phong - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã  

Phó Trưởng phòng: Nhà giáo HOÀNG QUANG PHONG - Năm sinh: 1969 - Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán học - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên - Email: quangphongdt@dongtrieu.edu.vn - Số điện thoại di động: 0919.785.669

Nhà giáo Vũ Thị Thanh Hường - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã  

Phó Trưởng phòng: Nhà giáo VŨ THỊ THANH HƯỜNG - Năm sinh: 1978 - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn - Thạc sĩ Quản lí Giáo dục - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên - Email: vtthuongptp@dongtrieu.edu.vn - Số điện thoại di động: 0975.860.990

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều  

Quy tắc quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm.

Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân  

Số 11/QĐ-PGD&ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2020 CQBH: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều

Quyết định thành lập Ban tiếp công dân  

Số 10/QĐ-PGD&ĐT ngày 11 tháng 01 năm 2020


Tin mới nhất