Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chào mừng tỉnh Quảng Ninh 60 năm xây dựng, đổi mới và phát triển (30/10/1963-30/10/2023)!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Bản tin online

Xây dựng lớp học thông minh tại trường THCS Mạo Khê II, thị xã Đông Triều 

Từ năm học 2015-2016, Trường THCS Mạo Khê 2 (TX Đông Triều) là một trong những ngôi trường tiên phong ở Quảng Ninh xây dựng mô hình lớp học thông minh. Đây là bước đi đầu tiên trong hành trình xây dựng mô hình trường học thông minh của nhà trường, khẳng định chất lượng dạy và học, trở thành địa...

Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 1921 PGD&ĐT V.v góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01 2017 TT-BGDĐT ngày 13 01 2017
Số 1919 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 8
Số 1856 PGD&ĐT V.v hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai dạy học các môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí
Số 1838 PGD&ĐT HƯỚNG DẪN tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Số 1830 PGD&ĐT V.v đăng kí tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tinh năm 2024
Số 1828 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham gia tập huấn nâng cao chất lượng Cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2023-2024
Số 1811 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thị xã học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số 1809 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự tập huấn chuyên đề về nâng cao hiệu quả dạy và học môn Tin học cấp THCS
Số 1803 PGD&ĐT V.v tiếp tục tăng cường khai thác hiệu quả thiết bị, hệ thống LMS, phòng học, phòng điều hành của dự án ứng dụng CNTT tiên tiến và dự án trường học thông minh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục
Số 1805 PGD&ĐT V.v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024
Số 1804 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự tập huấn phương pháp tổ chức Chuyên đề thực hành Lịch sử
Số 696 QĐ-BTC V.v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích môn thi Đẩy gậy HKPĐ thị xã lần thứ XI, năm 2023-2024
Số 1748 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2023-2024
Số 1740 PGD&ĐT V.v tổ chức góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9
Số 1721 PGD&ĐT về việc thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá GV, CBQL sau bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 4, lớp 8
Số 1713 PGD&ĐT V.v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 25 TT-BGDĐT
Số 1712 PGD&ĐT V.v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng dạy và học Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong chương trình GDPT 2018 cấp THCS
Số 1676 PGD&ĐT V v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã
Số 1666 PGD&ĐT V.v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn về tích hợp giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho HS THCS
Số 1555 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hoi thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, nam hoc 2023-2024
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 3571 SGDĐT-VP V.v hướng dẫn triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục theo Quyết định số 4725 QĐ-BGDĐT
Số 3467 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH hực hiện Kế hoạch hành động số 281 KH-UBND ngày 10 11 2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượ
Số 3480 TB-SGDĐT THÔNG BÁO Chương trình công tác tháng 12 năm 2023
Số 3375 UBND-VHXH Về việc tăng cường thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 3455 SGDĐT-VP V.v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh
Số 20-NQ TU NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số 3420 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT TU ngày 05 9 2023 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025,
Số 3398 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề dạy học môn Nghệ thuật Âm nhạc, Mĩ thuật cấp trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số 7576 VP.UBND-VHXH V.v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ GD &ĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lương người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 3376 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình Bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh trong trường học giai đoạn 2023 - 2030
Số 5607 CCTKVUQ-TTTBTK V.v chính sách thuế một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
Số 3464 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH tặng bằng khen cho 01 nhóm tác giả đạt giải Nhất và 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, vận động, tham gia Cuộc thi Sáng tạo thành thiếu niên nhi đồng tỉnh Qn lần thứ VIII năm 2023
Số 3360 KH-BTC KẾ HOẠCH Tổ chức Giải Bóng đá - Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023-2024 Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đăng cai
Số 276 KH-UBND KẾ HOẠCH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số 281 KH-UBND KẾ HOẠCH Kế hoạch hành động triển khai thực hiện chỉ thị số 38 - CT TU ngày 05 9 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước trong nâng cao chất lượng GDPT tỉnh QN giai đoạn 2023-2025
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 327 KH-BCĐ KẾ HOẠCH tổ chức Lễ khai mạc - Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Đông Triều lần XI, năm 2023-2024
Số 3730 UBND-VP V.v thông báo Quyết định số 28 2023 QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ mới ban hành
Số 254 TB-UBND THÔNG BÁO tuyển dụng hợp đồng lao động làm giáo viên các trường phổ thông công lập thuộc UBND thị xã Đôg Triều năm học 2023- 2024
Số 314 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023- 2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3678 UBND-VP Đảm bảo vệ sịnh an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe của học sịnh trên địa bàn thị xã
Số 3625 UBND-GD quản lý thực hiện các khoản thu Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023 - 2024
Số 3506 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, phường và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 3337 UBND-VP thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giao dịch điện tử
Số 3580 UBND-NV V.v triển khai thực hiện Quyết định số 71 QĐ- TTg ngày 10 2 2023 của Thủ tướng Chính phủ
Sô 24-CTr TU Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết số 13-NQ TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Số 3545 UBND-VP V.v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 2023 NQ-HĐND ngày 31 10 2023 của HĐND tỉnh
Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2021- 2025
Số 238 TB-UBND Thông báo Chương trình dự chúc mừng, động viên các nhà trường, thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt nam
Số 243KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số 3401 UBND-VP.TH 07 V.v thông báo văn bản mới ban hành Thông tư số 09 2023 TT-BXD về sửa đổi 1 2023 QCVN 06 2022 BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Số 294 KH-BTC KẾ HOẠCH phối hợp tổ chức giải võ cổ truyền- Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, năm 2023- 2024
Số 3365 UBND-LĐTBXH V.v đảm bảo môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em
Số 232 TB-UBND Thông báo kết luận phiên họp UBND thị xã thường kỳ tháng 10 năm 2023
Số 288 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Số 282 KH-UBND KẾ HOẠCH triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 3845 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt sách giáo khoa Tiếng dân tộc thiểu số lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 4068 QĐ-BGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH phe duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhân tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Số 21 2023 TT-BGDĐT THÔNG TỪ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hõ trợ giáo dục khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập
Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ hướng dẫn xấy dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số 20 2020 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập
Số 19 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định hướng số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Số 18 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số 63 2023 TT-BTC THÔNG TƯ Sửa đổi bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Số 06 2023 TT-BKHĐT THÔNG TƯ Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê
Số 2775 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên cức giáo vụ
Số 2774 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thư viện
Số 71 2023 NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Nghị định số 112 2020 NĐ-CP ngày 18 9 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số 372 TB-VPCP THÔNG BÁO kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang-Tổ trưởng tổ công tác thủ tục cải cách thủ tục hành chính tại phiên họp thứ 1 của tổ ngày 08 9 2023
Số 2457 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục
Số 361 TB-VPCP THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 của ngành Giáo dục
THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 12 / 12 / 2023
Khai giảng năm học 2023-2024
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Chi tiết
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Tủ sách pháp luật

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bộ Luật lao động
2 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3 Luật Công nghệ thông tin
4 Luật Ngân sách nhà nước
5 Luật Giáo dục
6 Luật Giáo dục-1
7 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
8 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10 Luật số 100 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Hình sự
11 Luật số 91 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Dân sự
Hiển thị 11 mục.
trong 1
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 304.084.000
 Đang truy cập: 34