Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển!
Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/1910 – 08/3/2023!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Hướng dẫn: tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; cách ly F0, F1 tại nhà. Thông điệp 2K -Vắc xin.
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 327 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn hƣớng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trƣờng Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã
Số 279 PGD&ĐT V v tăng cường công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ tại cơ sở GDMN trên địa bàn thị xã
Số 271 TB-PGD&ĐT THÔNG BÁO Kết luận hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng quản trị, vận hành các hệ thống trực tuyến quản lí trường học
Số 269 PGD&ĐT V v đánh giá và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 cho năm học 2023-2024 đợt 2
Số 26-KH LN-ĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023
Số 268 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham dự Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp THCS năm học 2023-2024
Số 02 TB-BTC THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023
Số 261 KH-PGD&ĐT Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới”
Số 258 PGD&ĐT Kế hoạch Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2023
Số 257 PGD&ĐT V v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Số 256 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học năm 2023
Số 223 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2022, triển khai bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh năm 2023
Số 01 TB-BTC THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023
Số 232 PGD&ĐT V v triệu tập đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ coi thi chọn HSG cấp tỉnh THCS năm 2023 và phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Số 55 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ phục vụ Hội đồng coi thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2023 tại thị xã Đông Triều
Số 48 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS thị xã Đông Triều năm học 2022 - 2023
Số 51 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Giám khảo Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS thị xã Đông Triều năm học 2022 - 2023
Số 224 PGD&ĐT V v thông báo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS năm 2023 tại điểm thi thị xã Đông Triều
Số 222 PGD&ĐT V v trưng dụng giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2023 tại thị xã Đông Triều.
Số 207 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 2991 HD-SGDĐT-SYT Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo và thực hiện công tác y tế trường học
Số 495 SGDĐT-VP V v hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Số 729 QĐ-UBND Quyết định V v ban hành kế hoạch Triển khai giai đoạn 2 thực hiện quyết định số 1008 QĐ - TTg ngày 02 6 2016 của TTCP phê duyệt đề án Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mâm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Số 60 ĐL-VHTT-GDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 - 2023
Số 65-KH LN-QN Kế hoạch Tổ chức hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV năm 2023
Số 641 BC-SGDĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 của tỉnh Quảng Ninh
Số 08 2023 QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ quyết định số 37 2018 QĐ - UBND ngày 12 11 2018 của UBND tỉnh ban hành quy định vê việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 07 2023 QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh QN
Số 588 BC-SGDĐT BÁO CÁO Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022 - 2023 của tỉnh Quảng Ninh
Số 579 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2023
Số 575 SGDĐT-VP V v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh
Số 558 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai công tác phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học năm 2023
Số 398 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích tại Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
Số 531 SGDĐT-KHTC V v hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giáo dục theo quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025
Số 550 KH-HĐLCSGK Kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 và sách giáo khoa tiếng Pháp lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 51 KH-UBND Kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần thị xã Đông Triều giai đoạn 2023 - 2025
Số 788 UBND-VP Thông báo văn bản mới ban hành
Số 806 UBND-VP V.v thông báo văn bản mới ban hành Quyết định số 292 QĐ- LĐTBXH của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và xã hội mới ban hành
Số 55 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động nhân này Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 và Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm
Số 61 KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 49 KH-UBND KẾ HOẠCH riển khai thực hiện Chỉ thị số 01 C - g ngày 03 01 2023 của hủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 62 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 54 KH-UBND KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30 10 1963 - 30 10 2023
Số 57 TB-UBND Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 143 Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn thị xã Đông Triều, giai đoạn 2022-2030
Số 735 UBND-VP V v chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 104 2022 NĐ-CP ngày 21 12 2022 của Chính phủ
Số 57 KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 331 HD-BCĐ Hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông dân số năm 2023
Số 714 UBND-GDĐT V.v tăng cường chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non
Số 677 UBND-VP V v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Số 51 KH-UBND KẾ HOẠCH Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ 2
Số 607 UBND-TTYT V v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng từ đủ 05 đến dưới 12 tuổi và đối tượng từ 18 tuổi trở lên tháng 03 2023 trên địa bàn thị xã lần 1
Số 45 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã thị xã Đông Triều năm 2023
Số 514 UBND-VP V.v công khai danh sách các hội được phép huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh
Số 116 KH-HKH V v vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 04 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Số 05 2023 TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Số 27 2022 TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIA ĐÌNH, NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC
Số 03 2023 NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Số 1043 BGD&ĐT-GDCTHSSV V.v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh.
Số 06 2023 NĐ-CP Nghị định quy định về kiểm tra chất lượng đầu vào công chức
Số 28 2022 TT- BLĐTBXH Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Số 01 2023 TT-BTP Thông tư quy định về chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Số 485 BNV-TCBC V v số lượng Phó Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ mầm non đến trung học phổ thông
Số 4434 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Số 45 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Số 25 2020 TT-BGDĐT Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Số 73 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 144 TB-QLCL Thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và các đơn vị liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
Số 02 2023 NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Chuyển đổi số thúc đẩy ngành Giáo dục 

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cùng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục, đào tạo, ngành Giáo dục Quảng Ninh đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trong...

Liên đội trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ kết nạp lớp đội viên mới mang tên Kim Đồng. 

Thực hiện công văn của BCH Đoàn thị xã Đông Triều, kế hoạch của Liên đội nhà trường về công tác phát triển đội viên mới tưởng niệm 80 năm Ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh( 15/02/1943- 15/02/2023). Hôm nay, ngày 15 tháng 02 năm 2023 Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ kết nạp...

THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 27 / 03 / 2023
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Chi tiết
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Khai giảng năm học 2022-2023
Tủ sách pháp luật

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bộ Luật lao động
2 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3 Luật Công nghệ thông tin
4 Luật Ngân sách nhà nước
5 Luật Giáo dục
6 Luật Giáo dục-1
7 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
8 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10 Luật số 100 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Hình sự
11 Luật số 91 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Dân sự
Hiển thị 11 mục.
trong 1
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 292.856.594
 Đang truy cập: 15
 Trong đó: 15 thành viên