Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Hướng dẫn: tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; cách ly F0, F1 tại nhà. Thông điệp 2K -Vắc xin.
Bản tin online
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 05 BTC V v triệu tập thí sinh, CBGV tham dự Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIV, năm 2023
Số 05 TB-BTC Về việc nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2023
Số 740 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 8 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Số 737 PGD&ĐT V v triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2022-2023
Số 736 PGD&ĐT V v tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
Số 716 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023
Số 733 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2022- 2023
Số 722 PGD&ĐT V v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia đoàn công tác phục vụ kiểm tra của Bộ GDĐT công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2
Số 712 PGD&ĐT V v triệu tập giáo viên Tiếng Anh tham gia Hội thảo chuyên đề bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Tiếng Anh
Số 713 PGD&ĐT V v phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Số 675 PGD&ĐT V v hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp trung học trong Chương trình GDPT 2018
Số 669 PGD&ĐT V v Phân công phụ trách hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thị xã
Số 632 PGD&ĐT V v xét tuyển thẳng học sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào lớp 10 trung học phổ thông
Số 615 PGD&ĐT V v tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã
Số 617 PGD&ĐT V v triển khai triển khai bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 553 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Số 599 BC-BTC BÁO CÁO Kết quả Hội thi Tin học trẻ thị xã Đông Triều lần thứ XIII, năm 2023
Số 602 PGD&ĐT V v hướng dẫn bổ sung điều kiện tuyển thẳng trong tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông
Số 601 PGD&ĐT V v thông báo danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh báo cáo lựa chọn SGK và giáo viên tham gia bồi dưỡng sử dụng SGK năm học 2023 - 2024
Số 598 PGD&ĐT V v chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 1255 TB-SGDĐT Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2023
Số 1313 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 CT-TTg ngày 19 4 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
Số 1221 UBND-GD V v Tổ chức Kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Số 1216 KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 626 QĐ-SGDĐT Quyết định V.v Kiện toàn Ban Điều hành phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ngành giáo dục tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025
Số 614 QĐ-SGDĐT Quyết định Phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024
Số 1246 SGDĐT-TTr V v hướng dẫn thanh tra kì thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023 - 2024
Số 1226 SGDĐT-KH Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2023
Số 1241 SGDĐT-GDPT V v thông báo kết quả Giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2022-2023
Số 1197KH-SGDĐT Kế hoạch Triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2023
Số 1168 TB-SGDDT Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
Số 1115 QĐ-UBND Quyết định V.v công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 1102 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2023
Số 1111 UBND-XD6 V.v Chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ họ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục
Số 2041 STC-QLNS V v thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 tại các huyện, thị xã, thành phố
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 1509 UBND-GDĐT về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 237 UBND-BC Báo cáo kết quả đánh giá chỉ số Cải cách hành chính các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã và đánh giá các chỉ số PAR- INDEX, SIPAS, DGI, DDCI, ICT- INDEX thị xã năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo
Số 109 TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Dũng, PCT UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm hoạc 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 57 HD-TU Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 148 KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1414 UBND-GDĐT V.v phối hợp, hỗ trợ và đảm bảo các điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn thị xã
Số 137 KH-UBND Kế hoạch điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng triển khai Đề án 06 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 1184 QĐ-UBND Quyết định thành lập BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 2024 thị xã Đông Triều
Số 1402 UBND-CATX V.v tăng cường triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm liên quan đến khí N2O, Shisha, thuốc lá điện tử
Số 585 QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề án thực hiện chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
Số 1310 UBND-VP V.v thực hiện quy định về Công báo
Số 1211 UBND-GD V.v Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới
Số 1308 KH-BCĐ389 Kế hoạch tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023
Số 132 KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại thị xã Đông Triều
Số 944 QĐ-BTC Quyết định Về việc lựa chọn các sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh QN lần thứ VIII
Số 943 QĐ-BTC Quyết định Công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Đông Triều lần thứ VIII, năm 2023
Số 1134-CV TU Vv tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Số 1135-CV TU Vv tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trên địa bàn thị xã
Số 948 QĐ-UBND Quyết định V.v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023- 2024
Số 993 UBND-VHTT V.v triển khai thí điểm Hệ thống tiếp nhận thông tin của công dân trên nền tảng mạng xã hội Fanpage DDCI Đông Triều, Zalo thị xã Đông Triều
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 04 2023 TT-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.
Số 03 2023 TT-BNV THÔNG TƯ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101 2017 NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89 2021 NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi
Số 08 2023 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01 2021 TT-BGDĐT, 02 2021 TT-BGDĐT, 03 2021 TT-BGDĐT, 04 2021 TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Số 99-QĐ TW Quy định về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Số 966 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh
Số 05 2023 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
Số 06 2023 TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15 2020 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05 2021 TT-BGDĐT
Số 04 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Số 05 2023 TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
Số 27 2022 TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀO HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIA ĐÌNH, NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC
Số 03 2023 NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Số 1043 BGD&ĐT-GDCTHSSV V.v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh.
Số 06 2023 NĐ-CP Nghị định quy định về kiểm tra chất lượng đầu vào công chức
Số 28 2022 TT- BLĐTBXH Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Số 01 2023 TT-BTP Thông tư quy định về chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Liên đội trường TH Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ kết nạp lớp đội viên mới mang tên Kim Đồng. 

Thực hiện công văn của BCH Đoàn thị xã Đông Triều, kế hoạch của Liên đội nhà trường về công tác phát triển đội viên mới tưởng niệm 80 năm Ngày Anh hùng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh( 15/02/1943- 15/02/2023). Hôm nay, ngày 15 tháng 02 năm 2023 Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức Lễ kết nạp...

THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 08 / 06 / 2023
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Chi tiết
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Khai giảng năm học 2022-2023
Tủ sách pháp luật

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bộ Luật lao động
2 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3 Luật Công nghệ thông tin
4 Luật Ngân sách nhà nước
5 Luật Giáo dục
6 Luật Giáo dục-1
7 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
8 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10 Luật số 100 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Hình sự
11 Luật số 91 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Dân sự
Hiển thị 11 mục.
trong 1
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 295.092.640
 Đang truy cập: 15