Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
Mừng đất nước đổi mới - Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão 2023! Happy New Year 2023!
Tin nhanh
Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC… đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số!
Hướng dẫn: tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; cách ly F0, F1 tại nhà. Thông điệp 2K -Vắc xin.
Bản tin online

Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều: Sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022 – 2023 

Chiều ngày 11/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I; Triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2022 – 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Thị ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.

Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 81 PGD&ĐT V v triệu tập CBQL, GV và học sinh tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022 - 2023
Số 66 PGD&ĐT V v thực hiện các hoạt động giáo dục sau tết Nguyên đán Quý Mão và công tác phòng chống rét đậm, rét hại năm 2023
Số 52 PGD&ĐT Thông báo phân công lịch trực tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
Số 49 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh học kì I, năm học 2022- 2023
Số 03 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Giải Võ thuật Cổ truyền học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023
Số 32 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học học kì I, phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023
Số 25 BC-PGD&ĐT BÁO CÁO Kết quả tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023
Số 20 PGD&ĐT V v chuẩn bị tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2022 - 2023
Số 01 HD-BTC HƯỚNG DẪN Về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật học sinh trung học cơ sở năm học 2022-2023
Số 1537 PGD&ĐT THÔNG BÁO Lịch trực Tết Dương lịch 2023 cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
Số 294 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thị xã Năm học 2022-2023
Số 1492 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Hội thảo, tập huấn xây dựng bài học STEM và tổ chức hoạt động giáo dục STEM cấp THCS năm học 2022-2023
Số 271 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám khảo Hội thi Hội thi “Cô và Bé sáng tạo” Năm học 2022 - 2023
Số 270 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Cô và Bé sáng tạo” Năm học 2022 - 2023
Số 1392 KH-PGD&ĐT Kế hoạch tổ chức Hội thi Cô và bé sáng tạo năm học 2022-2023
Số 265 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2022-2023
Số 264 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội tuyển học sinh giỏi THCS thị xã để ôn luyện tham gia Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2022-2023
Số 258 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thị xã năm học 2022-2023
Số 1479 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn chuyên đề về nâng cao chất lƣợng dạy và học môn Tin học Chương trình GDPT 2018 cấp trung học
Số 1478 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tập huấn nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023
Văn bản của Tỉnh, các Sở-Ngành
Số 254 QĐ-SGDĐT Quyết định Ban hành Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Số 183 BC-SGDĐT Báo cáo tình hình học sinh trở lại trường học, ổn định nền nếp dạy và học sau kì nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
Số 197 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 02 năm 2023
Số 247 QĐ-SGDĐT Quyết định Về việc công nhận kết quả thẩm định các dự án đủ điều kiện tham gia Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022-2023
Số 06 2022 NQ-HĐND Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Số 141 CTr-SGDĐT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ TU ngày 28 11 2022 của Tỉnh ủy Nghị quyết số 128-NQ HĐND ngày 09 12 2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số 149 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Đánh giá ngoài để công nhận cơ sở giáo dục đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia năm 2023
Số 05 ĐL-SGDĐT-QNVF Điều lệ tổ chức hội thi võ nhạc HS phổ thông tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2, năm 2023
Số 89 KH-SGDĐT Kế hoạch Tổ chức Giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2022-2023
Số 56 QĐ-SGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc
Số 74 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2022 - 2023
Số 78 SGDĐT-VP V v phát động Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023
Số 35 TB-SGDĐT Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2023
Số 6356 CTr-UBND Chương trình Hành động Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ TU ngày 28 11 2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 128 NQ-HĐND ngày 09 12 2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số 3784 KH-SGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động Tết Quý Mão 2023
Văn bản TX, các Phòng-Ban
Số 103 QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính thị xã Đông Triều năm 2023
Số 168 UBND-TTHCC V v tăng cường triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
Số 123 NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023
Số 14 KH-UBND Kế hoạch Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023
Số 256 KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - XH gắn với bảo đảm vững chắc QPAN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS MN trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2021
Số 52-HD TU Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Số 126 UBND-CATX V.v triển khai thực hiện Nghị định số 104 2022 NĐ-CP ngày 21 12 20222 của Chính phủ
Số 185 KH-UBND KH thực hiện dự án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và MN trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2022-2025
Số 269 KH-UBND KH thực hiện chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 309 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình kế hoạch phát triển KT-XH gắn với đảm bảo vững chắc QPAN ở các xã, thôn vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 07 VP Thông báo phân công cán bộ, công chức, viên chức trực ngày nghỉ và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Số 06 ĐL - BTC ĐIỀU LỆ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng thị xã Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ IX, năm học 2022 - 2023
Số 4104 UBND-PKT V v ứng phó rét hại, diện rộng trên địa bàn thị xã
Số 08 QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022
Số 315 KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác chỉnh trang, trật tự đô thị và các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” Quý Mão 2023
Số 843 BC-UBND Báo cáo công tác xây dựng xã hội học tập năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 04 2022 QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn thị xã Đông Triều
Số 2678 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” cấp huyện năm 2022
Số 480 TB-UBND Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký và mẫu dấu của phòng Nội vụ thị xã Đông Triều
Số 02 TB- HĐXTNGUTTX Thông báo công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16, 2023
Văn bản Nhà nước, các Bộ-Ngành
Số 01 2023 TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
Số 4725 QĐ-BGDĐT QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Số 20 2022 TT-BGDĐT HÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP
Số 5034 TB-LĐTBXH Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Số 4216 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt sổ tay hướng dẫn tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông
Số 4215 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt sổ tay thực hành công tác xã hội trong trường học
Số 4214 QĐ-BGDĐT Quyết định phê duyệt Tài liệu hướng dẫn Công tác xã hội trong phòng ngừa lao động trẻ em thông qua trường học
Số 3393 QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Về việc trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2022
Số 1540 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Số 1537 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Số 17 2022 TT-BGDĐT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19 2019 TT
Số 24 2022 QĐ-TTg Quyết định Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số 1481 QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH, HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM, HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM CÁC CẤP, GIAI ĐOẠN 2022 - 20
Số 16 2022 TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
Số 15 2022 TT-BTTTT Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37 2021 QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đản
THÔNG BÁO - CÔNG ĐIỆN
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 04 / 02 / 2023
Dịch vụ công
Thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
I-Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức+ Cá nhân...
»Chi tiết
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường để...
»Chi tiết
Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện: - Chủ đầu tư (cá nhân, tổ chức) làm tờ...
»Chi tiết
Xin cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Tiểu Học
Thủ tục thành lập trường Tiểu Học
»Chi tiết
Đính chính nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Bổ túc Trung học cơ sở
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân gặp hiệu trưởng nhà trường...
»Chi tiết
Cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.
- Trình tự thực hiện: + Cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường...
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường THCS
Thủ tục thành lập trường THCS
»Chi tiết
Hồ sơ xin chuyển trường
Thủ tục xin chuyển trường
»Chi tiết
Hồ sơ thành lập trường Mầm non
Thủ tục thành lập trường Mầm non
»Chi tiết

DS phân hệ Phòng giáo dục điện tử
Khai giảng năm học 2022-2023
Tủ sách pháp luật

STT Tên tài liệu Trích yếu Tải về
1 Bộ Luật lao động
2 LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
3 Luật Công nghệ thông tin
4 Luật Ngân sách nhà nước
5 Luật Giáo dục
6 Luật Giáo dục-1
7 LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
8 Luật Phòng, chống tham nhũng
9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
10 Luật số 100 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Hình sự
11 Luật số 91 2015 QH13 của Quốc hội Bộ Luật Dân sự
Hiển thị 11 mục.
trong 1
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.

»Xem thêm

Tài nguyên
Liên kết website
Thống kê truy cập
 Số lượt truy cập: 290.223.819
 Đang truy cập: 18