Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

Trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

Chiều ngày 20/9/2014, trường Tiểu học Xuân Sơn đã tổ chức tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu" trên trang Thư viện điện tử của ngành cho toàn thể CBGV trong nhà trường.


        Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trao đổi nội dung cũng như quy trình thực hiện các thao tác quản trị mạng và đăng tài liệu. Mỗi giáo viên đều có một tài khoản để đưa tài liệu lên kho tài nguyên của cá nhân và của trường.

       Kết thúc buổi tập huấn, cán bộ giáo viên toàn trường đã biết sử dụng các thao tác quản trị mạng và đưa các tài liệu phục vụ công tác dạy và học. Đây là một hoạt động ý nghĩa của trường Tiểu học Xuân Sơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trường học. Từ đó giúp cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh dễ dàng tra cứu tài liệu từ trang thông tin của nhà trường.

         

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhâm - Phó Hiệu trưởng nhà trường

hướng dẫn CBGV các thao tác quản trị mạng và đưa tài liệu.

 

===== Hương Nhu =====