Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức thăm lớp, dự giờ đối với các khối lớp đặc biệt là khối lớp 3 dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN).

Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức thăm lớp, dự giờ đối với các khối lớp đặc biệt là khối lớp 3 dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN).

Thực hiện thí điểm mô hình trường học Việt nam mới, ngay từ đầu năm học trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức thăm lớp, dự giờ đối với các khối lớp đặc biệt là khối lớp 3 dạy học theo mô hình trường học mới VNEN.


         Các tiết dạy môn Toán của cô giáo Đoàn Thị Họa My , môn Tiếng Việt của cô giáo Trần Thị Mỹ Hạnh, môn kể chuyện của cô Trần Thị Mỹ Hạnh.Mô hình trường học mới VNEN tập trung vào việc chuyển đổi hình thức dạy học truyền thụ từ phía cô giáo sang việc để học sinh tự học là chính. Không chỉ vậy, dạy và học theo mô hình VNEN còn thay đổi cả hình thức tổ chức lớp, không gian lớp học; việc đổi mới còn thể hiện trong việc thành lập các Ban tự quản trong lớp học, trong đó nhấn mạnh vai trò của nhóm trưởng,hướng dẫn học để điều chỉnh cách thức tổ chức dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, sao cho tất cả học sinh của lớp được tham gia các hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực, tự giác, sẻ chia,…tạo cơ hội để học sinh có thể chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập; phát huy tốt các kĩ năng như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự đánh giá lẫn nhau, kĩ năng hợp tác, ...

         Đồng thời đổi mới kiểm tra đánh giá cũng là một điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong dạy và học theo Mô hình VNEN.  

         Qua các tiết dạy, các đồng chí giáo viên được trải nghiệm và cùng nhau trao đổi về phương pháp dạy học theo mô hình VNEN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tìm ra những ưu – nhược để từng bước phát huy và hoàn thiện mô hình  dạy học mới (VNEN).      

  Một số hình ảnh trong các buổi dự giờ:

 

Tiết TNXH của cô giáo Phạm Thị Hậu - lớp 3a.

Tiết TNXH của cô giáo Phạm Thị Hậu - lớp 3a.

Tiết TNXH của cô giáo Phạm Thị Hậu - lớp 3a.

Tiết Tiếng Việt của cô giáo Trần Thị Mỹ Hạnh - lớp 3c.

Tiết Kể chuyện của cô giáo Trần Thị Mỹ Hạnh - lớp 3c.

Tiết Toán của cô giáo Đoàn Thị Họa My- lớp 3b.

Tiết Tiếng Việt của cô giáo Bùi Thị Trang- lớp 3b.

CTV

Ngô Quyên