Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội thi giáo viên làm công tác chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Hội thi giáo viên làm công tác chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014 - 2015

Nhằm đánh giá công tác chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp, thúc đẩy phong trào thi đua, động viên các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp giỏi, ngày 31 tháng 12 năm 2014 trường Tiểu học Bình Dương đã tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2014-2015.


       Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường được diễn ra trong không khí vui vẻ của những ngày cuối năm cũ 2014, chuẩn bị bướng sang năm mới 2015 với nhiều điều hứa hẹn.  

       Đến với Hội thi gồm có 08 giáo viên chủ nhiệm đủ điều kiện dự thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Các đồng chí đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về các nội dung để tham gia Hội thi. Mỗi giáo viên có đủ hồ sơ về công tác chủ nhiệm, đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã được áp dụng tại trường, báo cáo thành tích và các minh chứng.... Các giáo viên tham dự thi được thông qua bản báo cáo thành tích của mình trước Ban bình bầu. Các đồng chí là thành viên trong Ban bình bầu đã nghe các báo cáo, thảo luận và nghiên cứu các hồ sơ liên quan, đề tài sáng kiến, các minh chứng và kết quả thực tế về công tác chủ nhiệm của từng giáo viên để chấm điểm bình bầu cho từng người. Nội dung bình bầu căn cứ trên 5 vấn đề:  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm; Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng; Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh; Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

           Các thành viên tham gia bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm 10 cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia bình bầu. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường phải đạt tổng điểm 5 nội dung từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8. Kết thúc Hội thi, cả 8/8 giáo viên tham dự thi đều đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và được Ban bình bầu lựa chọn tham dự thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện lần thứ nhất. 

          Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường là một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Hội thi đã góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đ/C Nguyễn Thị Điệp - Hiệu trưởng khai mạc Hội thi

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân chủ nhiệm lớp 1A1 trình bày báo cáo công tác chủ nhiệm lớp giỏi

Cô giáo Phạm Thị Quỳnh chủ nhiệm lớp 5E1 báo cáo công tác chủ nhiệm lớp giỏi

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Hồng chủ nhiệm lớp 4D1 báo cáo công tác chủ nhiệm lớp giỏi

                         Các cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường.                                        

                                                                                         Nguyễn Thị Điệp