Xuất bản thông tin

Trường MN Hoa Lan tổ chức Tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

Trường MN Hoa Lan tổ chức Tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

Chiều ngày 8/10/2014, rường MN Hoa Lan tổ chức tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu" cho toàn thể CBGV trong nhà trường


      Tại buổi tập huấn các đồng chí CBGV được thực hành các nội dung tạo tài khoản cá nhân, cách đưa bài giảng của mình lên trang thư viện điện tử của nhà trường. Qua đó nhà trường sẽ chọn lọc những bài có chất lượng tốt để duyệt đăng lên trang thông tin điện tử của Ngành

     Kết thúc buổi tập huấn, 100% CBGV nhà trường đã thực hành đổi mật khẩu cho các tài khoản đã được cung cấp; sử dụng thành thạo các thao tác quản trị và đăng tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học lên kho tài nguyên của cá nhân cũng như kho tài nguyên của nhà trường.

      Hoạt động thiết thực này góp phần đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao công tác quản lý của Ngành giáo dục Huyện nhà.                                                                                                                          

                                                                                          Phương Thảo