Xuất bản thông tin

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về qui định bắt buộc đội mũ báo hiểm đối với học sinh năm 2015

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về qui định bắt buộc đội mũ báo hiểm đối với học sinh năm 2015

Đặc biệt sáng ngày 08/4/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thị xã tổ chức Lễ hưởng ứng Kế hoạch 113/KH – BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, tại trường THCS thị trấn Đông Triều và truyền trực tuyến tới tất cả điểm cầu các trường TH, THCS, 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn huyện cùng tham dự Lễ phát động hưởng ứng qua trực tuyến.


      

Phụ huynh, học sinh nghiêm chỉnh chấp quy định của pháp luật đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện tới trường

       Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số113/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Kế hoạch số 33/KH- BATGT của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh về hành động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm với trẻ em năm 2015;

       Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 195/PGD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:

        Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 659/PGD&ĐT ngày 16/10/2014 của Phòng GD&ĐT, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành Giáo dục Đông Triều thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ.

    Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trên địa bàn các xã và thị trấn .

          Các trường xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2015, tăng cường tuyên truyền sâu rộng quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm tới từng học sinh.

           Ban chỉ đạo công tác ATGT phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Công đoàn trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm cho học sinh và phụ huynh học sinh.

           Với thông điệp "Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm" hay "Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ", và "Nhớ lời thầy cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện", các trường tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục về an toàn giao thông vào các giờ giảng dạy trên lớp, hoạt động ngoại khóa, các buổi nói chuyện, ngày hội, sự kiện, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh, Website của nhà trường... nhằm giúp các em hiểu và chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

          Đến ngày 10 tháng 04 năm 2015 yêu cầu 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông; các cơ sở giáo dục đảm bảo duy trì và tiếp tục cải thiện tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh thành thói quen nếp sống có văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật.

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng phòng GD&ĐT triển khai kế hoạch hưởng ứng Kế hoạch 113/KH-BGDĐT tới tất cả các đồng chí Hiệu trưởng các trường trên địa bàn huyện

           Đặc biệt sáng ngày 08/4/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thị xã tổ chức Lễ hưởng ứng Kế hoạch 113/KH – BGDĐT về tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, tại trường THCS thị trấn Đông Triều và truyền trực tuyến tới tất cả điểm cầu các trường TH, THCS, 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn huyện cùng tham dự Lễ phát động hưởng ứng qua trực tuyến.

         Sau lễ hưởng ứng, các trường tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015; Phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện. Đối với phụ huynh học sinh THPT cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông.

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT tại trường TH Quyết Thắng

         Sau khi có công văn chỉ đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thành lập các đoàn tới kiểm tra việc thực hiện Công văn số 195/PGD&ĐT về việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT, qui định bắt buộc đội mũ báo hiểm đối với học sinh năm 2015 tại các trường MN, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

                                  

                                       Thu Phương