Xuất bản thông tin

Tin hình Giao lưu trực tuyến với Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới về xây dựng “Trường học thân thiện” và “Xã hội học tập”

Tin hình Giao lưu trực tuyến với Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới về xây dựng "Trường học thân thiện" và "Xã hội học tập"

Đúng 14 giờ hôm nay 21-9, tại Phòng Giáo dục - Đào tạo Đông Triều, Báo Quảng Ninh tổ chức giao lưu trực tuyến với Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đông Triều về công tác xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và xây dựng "Xã hội học tập".