Xuất bản thông tin

Thi Violympic Toán tiếng Anh, Violympic Toán tiếng Việt trên mạng Internet cấp tỉnh

Thi Violympic Toán tiếng Anh, Violympic Toán tiếng Việt trên mạng Internet cấp tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Quảng Ninh, ngày 20/3/2015, Hội đồng coi thi huyện Đông Triều đã tổ chức cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh, Violympic Toán tiếng Việt trên internet cấp tỉnh năm học 2014 - 2015, tại trường THCS Mạo Khê II .


       

Đ/c Lê Thu Trà - Chủ tịch Hội đồng thi khai mạc kỳ thi

           Tham gia cuộc thi Violympic Toán tiếng Việt có 30  học sinh lớp 9 và 55 học sinh lớp 11; cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh có 30 học sinh lớp 8 xuất sắc vượt qua vòng thi cấp trường, cấp huyện  đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện.

Học sinh nghiêm túc làm bài thi

          Cuộc thi Violympic Toán tiếng Anh, Violympic Toán tiếng Việt trên internet không chỉ giúp học sinh có kỹ năng tin học, giải toán mà còn có thêm kiến thức về tiếng Anh và tiếp xúc với các dạng bài toán Quốc tế.                                                                                                            

                                                Thu Phương