Xuất bản thông tin

Tập huấn sử dụng phần mềm PIMS Vr3.4.9 vào quản lý, điều hành

Tập huấn sử dụng phần mềm PIMS Vr3.4.9 vào quản lý, điều hành

Thực hiện chương trình công tác tháng 12, trong 3 ngày từ ngày 25 đến ngày 27/12/ 2014, phòng Giáo duc và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm PIMS Vr3.4.9 vào công tác quản lý, điều hành cho gần 200 đồng chí là Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách phần mềm PMIS các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện.


         

Quang cảnh lớp tập huấn

         Tại hội nghị tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm PIMS Vr3.4.9 tập trung vào việc thống nhất, cập nhật dữ liệu vào phần mềm theo đúng quy định về lưu trữ hồ sơ điện tử của viên chức; khai thác chức năng báo cáo, các tiện ích tìm kiếm thông tin của phần mềm vào công tác hành chính, quản lý, điều hành của các đơn vị trường học.

           Sau đợt tập huấn, các trường bổ sung, hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm PMIS theo quy định, nộp dữ liệu PIMS và báo cáo số lượng, chất lượng viên chức và người lao động tính đến ngày 31/12/2014 của đơn vị về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

                                        Thu Phương