Xuất bản thông tin

Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo

Tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo

Tham gia lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành; những quy định việc triển khai sử dụng, thời gian cập nhật và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống các phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến của ngành. Phân quyền sử dụng cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã…


Trong 02 ngày 13 -14/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử cho cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.

      

Quang cảnh lớp tập huấn

             Tham gia lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành; những quy định việc  triển khai sử dụng, thời gian cập nhật và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống các phần mềm quản lý nhà trường trực tuyến của ngành. Phân quyền sử dụng cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã…

        Sau thời gian xây dựng, đến nay Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo" đã cơ bản hoàn thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức khai trương cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo trong ngày hội CNTT lần thứ V vào ngày 29/5/2015.

                                     Thu Phương