Xuất bản thông tin

Tập huấn ra đề kiểm tra đánh giá theo nội dung đổi mới cấp THCS

Tập huấn ra đề kiểm tra đánh giá theo nội dung đổi mới cấp THCS

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy công tác đổi mới kiểm tra đánh giá các bộ môn, ngày 02/2/2015, Phòng giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn ra đề kiểm tra đánh giá theo nội dung đổi mới cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS trong toàn huyện.


         

Đ/c Lê Thu Trà - Phó trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

       Sau tập huấn, các nội dung đổi mới sẽ được triển khai và thực hiện ngay ở tất cả các trường.

      Việc đổi mới cách thức ra đề và chấm bài các môn theo hướng đổi mới đánh giá, xếp loại nói chung và môn Tiếng Anh nói riêng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai cho toàn ngành nhiều năm qua đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động dạy và học ở các trường THCS trên địa bàn huyện.

          

                                                           Thu Phương