Xuất bản thông tin

Tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30/20014/TT - BGDĐT

Tập huấn đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 30/20014/TT - BGDĐT

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 13 - 18/10/2014, tại trường Tiểu học Vĩnh Khê và Tiểu học Tân Việt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả cán bộ, giáo viên các trường Tiểu học trên địa bàn huyện.


           

Đ/c Nguyễn Thị Hường - PTP GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn

        Tại lớp tập huấn, các học viên chia thành các nhóm cùng thảo lụân, chia sẻ, trao đổi cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét và định hướng về đánh giá thường xuyên bằng nhận xét theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; thực hành đánh giá thường xuyên môn Toán, môn Tiếng Việt; đánh giá thường xuyên sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; cách đánh giá định kì; tổng hợp đánh cuối học kỳ 1, cuối năm; hướng dẫn ghi chép sổ sách theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT...

              Sau đợt tập huấn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các nhà trường tuyên truyền tinh thần Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh, thông qua đó động viên, khuyến khích, huy động phụ huynh cùng tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện đánh học sinh sách theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường cùng trao đổi, thảo luận, chia sẻ, học tập về cách đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT tại đơn vị mình.

                                       

                                                          Thu Phương