Xuất bản thông tin

Tập huấn công tác Y tế trường học năm học 2014 – 2015

Tập huấn công tác Y tế trường học năm học 2014 – 2015

Ngày 13/01/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác y tế trường học năm học 2014 – 2015 cho 150 đồng chí là chuyên viên Phòng GD&ĐT, nhân viên chuyên trách công tác ý tế và nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và TTGDTX trên địa bàn huyện.


       

Đ/c Lê Thị Kim Tiến - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn nghiệp vụ công tác Y tế trường học

       Thực hiện Đề án "nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương hức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy biên chế huyện Đông Triều", Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ từng bước bố trí theo nguyên tắc mỗi cán bộ chuyên trách y tế sẽ chịu trách nhiệm quản lý công tác y tế trường học tại 02 trường. Do đó để đảm bảo thường xuyên trong giờ làm việc có cán bộ thường trực công tác y tế tại trường, mỗi trường MN, TH, THCS phải bố trí một nhân viên (hành chính, văn thư, kế toán …) kiêm thêm việc thường trực và hỗ trợ nhân viên chuyên trách y tế trường học; để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiêm nhiệm công tác y tế; ngày 13/01/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác y tế trường học năm học 2014 – 2015 cho 150 đồng chí là chuyên viên Phòng GD&ĐT,  nhân viên chuyên trách công tác ý tế và nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và TTGDTX trên địa bàn huyện.

         Các nội dung chính được triển khai tại hội nghị gồm: Hướng dẫn một số nghiệp vụ công tác YTTH; Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường học có tổ chức ăn bán trú; Biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm trong trường học; giải pháp kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác YTTH. Khám sức khỏe đầu năm và định kỳ cho học sinh, phối hợp với Ngành Y tế tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học như cúm A H1N1, cúm H5N1, dịch tay chân miệng, nha học đường, mắt học đường, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống HIV, AIDS. Thực hiện xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, an toàn, phòng chống thiên tai nạn thương tích trong nhà trường; …

Đại biểu dự tập huấn

        Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Y tế trường học góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh ngày một tốt hơn, củng cố điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu vệ sinh trường học, cũng như đảm bảo cho công tác dạy và học tại các trường học trong toàn huyện.

                                 Thu Phương