Xuất bản thông tin

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong trường THCS

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong trường THCS

Ngày 13/01/2015, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị dạy học trong trường THCS cho các đồng chí phụ trách công tác thiết bị dạy học trong các trường THCS trên địa bàn huyện


         

Quang cảnh hội nghị tập huấn

     Tại hội nghị tập huấn các học viên được hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ quản lý thiết bị dạy học, các kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học phục vụ cho hoạt động dạy học và công tác quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở.

        Qua hội nghị tập huấn giúp cán bộ, giáo viên làm công tác thiết bị trong các trường THCS nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và sử dụng thiết bị dạy học. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

                                               Thu Phương