Xuất bản thông tin

Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định Đề án “Triển khai thí điểm soạn và duyệt giáo án giảng dạy trực tuyến” của phòng GD&ĐT Đông Triều

Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định Đề án “Triển khai thí điểm soạn và duyệt giáo án giảng dạy trực tuyến” của phòng GD&ĐT Đông Triều

Sáng ngày 23/9, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Đăng Hợp – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, thành phần đoàn gồm có các đồng chí lãnh đạo phòng CNTT&CTHSSV, phòng Giáo dục Trung học, phòng Giáo dục Tiểu học, phòng Giáo dục Mầm non, chuyên viên CNTT văn phòng Sở đã tới làm việc tại Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về thẩm định Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử" và đề án "Triển khai thí điểm soạn và duyệt giáo án giảng dạy trực tuyến" của phòng GD&ĐT Đông Triều


 

NGND Lưu Xuân Giới - Trưởng Phòng GD&ĐT mô tả sơ đồ vận hành của mô hình duyệt giáo án giảng dạy trực tuyến

           Sau khi nghe đồng chí Lưu Xuân Giới – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã báo cáo tóm tắtđề án "Cơ sở giữ liệu bài giảng điện tử", và sơ đồ hệ thống của mô hình; trình bày Đề án "Triển khai thí điểm soạn và duyệt giáo án giảng dạy trực tuyến";  và mô hình quản lý trực tuyến theo phân quyền quản trị của 2 mô hình tực tuyến trên. Các thành viên đoàn thẩm định đã có nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá, nhận xét. Các ý kiến đều đánh giá tính ưu việt của đề án cả về công nghệ ứng dụng , về nội dung và giao diện. Đặc biệt là tính năng hiện đại nhưng thân thiện, dễ sử dụng phù hợp với thực tế và lợi ích của đề án.

Đ/c Nguyễn Đăng Hợp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT kết luận buổi làm việc

          Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Hợp – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã đánh giá cao chất lượng của Đề án, Đề án triển khai vào đúng thời điểm phù hợp với sự chỉ đạo của Tỉnh, của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với nhu cầu đổi mới công tác quản lý, điều hành, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy. Tính khả thi còn thể hiện khá rõ trong điều kiện về hạ tầng CNTT và trình độ tin học của đội ngũ CBGV của Đông Triều hiện nay. Đoàn công tác đã thống nhất  sẽ đề xuất Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phê duyệt để  Đề án sớm được triển khai ngay trong thời gian tới.

                                                                                                             Thu Phương