Xuất bản thông tin

Phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch năm học các trường MN, TH, THCS

Phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch năm học các trường MN, TH, THCS

Từ ngày 22 - 29/9/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thành lập 3 đoàn công tác làm nhiệm vụ duyệt kế hoạch năm học của các trường trong toàn huyện. Các đoàn đều có một đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn, thành viên là các cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT.


           Đ/c Nguyễn Thu Hường - PTP GD&ĐT huyện duyệt kế hoạch các trường MN Cụm 1

      Từ ngày 22 - 29/9/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thành lập 3 đoàn công tác làm nhiệm vụ duyệt kế hoạch năm học của các trường trong toàn huyện. Các đoàn đều có một đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn, thành viên là các cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT.  Để sát với nhiệm vụ cụ thể từng cấp học, những năm gần đây Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã xây dựng lịch duyệt kế hoạch năm học theo các cụm trường và theo từng cấp học  MN, TH, THCS. Theo đó, toàn huyện có 5 cụm trường ở mỗi cấp học. Thành phần của các trường tham gia duyệt kế hoạch có Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn và Tổng phụ trách Đội.

         Tại Hội nghị, Hiệu trưởng các trường đã thông qua bản dự thảo kế hoạch năm học mới 2014 – 2015 của trường mình. Sau khi nghe bản dự thảo kế hoạch năm học, đã có nhiều ý kiến nhận xét, góp ý và chia sẻ, trao đổi của trường bạn, chuyên viên các cấp học và định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vào bản dự thảo kế hoạch. Theo đó, bản kế hoạch năm học mới các trường cần xắp xếp như sau: phần đánh giá tình hình các điều kiện, hiện trạng của nhà trường, những điểm mạnh, yếu, các điều kiện thuận lợi, khó khăn; các chỉ tiêu lớn như: Phát triển giáo dục, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, các điều kiện thiết yếu, công tác quản lý và thi đua, các giải pháp tiếp tục thực hiện 5 đề tài lớn của Ngành; các biện pháp tổ chức thực hiện. Qua các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, ý kiến đóng góp của trường bạn đã giúp các trường xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo mục tiêu, yêu cầu chung của Ngành và phù hợp với đặc thù riêng của mỗi trường, địa phương.

          Sau duyệt kế hoạch năm học, Ban giám hiệu các trường tiếp tục hoàn thiện bản kế hoạch chính thức của nhà trường trong năm học mới 2014 – 2015 và thông qua cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động trong Hội nghị CB, VC,LĐ vào đầu tháng 10 tới.  

                                                                                 Thu Phương