Xuất bản thông tin

Phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 các trường MN, TH, THCS

Phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch năm học 2015-2016 các trường MN, TH, THCS

Sau duyệt kế hoạch năm học, Ban giám hiệu các trường tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch chính thức của nhà trường trong năm học mới 2015 – 2016 và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động trong Hội nghị CB, CC, VC,LĐ vào 15 tháng 10 tới.


        

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT duyệt kế hoạch

năm học các trường TH Cụm I

         Để việc giao chỉ tiêu số lượng lớp, học sinh của từng trường cụ thể và phù hợp, từ ngày 05 - 12/10/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã thành lập 03 đoàn công tác, do các đồng chí lãnh đạo Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có các đồng chí cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT đã tới duyệt kế hoạch năm học tại các cụm trường. Để các đồng chí lãnh đạo trực tiếp quản lý cấp học được  duyệt kế hoạch cấp học mình, những năm gần đây Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã xây dựng lịch duyệt kế hoạch năm học theo các cụm trường và theo từng cấp học  MN, TH, THCS. Theo đó toàn thị xã có 5 cụm trường gồm 80 trường từ MN, TH, THCS. Tham gia duyệt kế hoạch tại các cụm có Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn các trường trong cụm.

            Tại Hội nghị, Hiệu trưởng các trường đã báo cáo tóm tắt nội dung của Dự thảo kế hoạch năm học 2015-2016 của trường mình. Sau khi nghe bản dự thảo kế hoạch năm học, đã có nhiều ý kiến nhận xét, góp ý và chia sẻ, trao đổi của trường bạn, chuyên viên các cấp học và định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã bổ sung các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể có tính khả thi cao vào bản dự thảo kế hoạch. Theo đó, bản kế hoạch năm học mới các trường cần xắp xếp như sau: phần đánh giá tình hình các điều kiện, hiện trạng của nhà trường, những điểm mạnh, yếu, các điều kiện thuận lợi, khó khăn; các chỉ tiêu lớn như: Phát triển giáo dục, phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, các điều kiện thiết yếu, công tác quản lý và thi đua, các giải pháp tiếp tục thực hiện 5 đề tài lớn của Ngành; các biện pháp tổ chức thực hiện… Qua các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, ý kiến đóng góp của trường bạn đã giúp các trường xây dựng kế hoạch năm học đảm bảo mục tiêu, yêu cầu chung của Ngành và phù hợp với đặc thù riêng của mỗi trường, địa phương.

            Sau duyệt kế hoạch năm học, Ban giám hiệu các trường tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch chính thức của nhà trường trong năm học mới 2015 – 2016 và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, lao động trong Hội nghị CB, CC, VC,LĐ vào 15 tháng 10 tới.

  

                                                                                            Thu Phương