Xuất bản thông tin

Nhân rộng mô hình Trung tâm thông tin - thư viện điện tử của Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều

Nhân rộng mô hình Trung tâm thông tin - thư viện điện tử của Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều

(QuangNinh.online) UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt dự án nhân rộng mô hình Trung tâm thông tin - thư viện điện tử của Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều ra 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập của giáo viên và học sinh, tăng cường trao đổi mối liên hệ giữa nhà trường - gia đình và xã hội.


 
Giao diện chính của Trung tâm TT thư viện điện tử Đông Triều
 
Dự án sẽ tập trung vào việc hoàn thiện và nâng cấp các chức năng quản trị hệ thống, quản trị xuất bản nội dung, quản lý danh bạ, quản lý hỏi - đáp, lịch làm việc, thăm dò dư luận, tìm kiếm, cổng thành phần, sắp xếp lại giao diện… với quy mô đầu tư trên 2,7 tỷ đồng và sẽ được hoàn thành trước ngày 5-9-2012.
Trung tâm Thông tin - thư viện điện tử Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều được chính thức khai trương đầu năm 2012, có tên miền https://dongtrieu.edu.vn nhằm đáp ứng yêu cầu tin học hoá công tác quản lý của ngành, phục vụ đông đảo người học về khai thác thông tin phục vụ giảng dạy của đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là nhu cầu học tập mọi nơi, mọi lúc của học sinh và các tầng lớp nhân dân nói chung.
                                                                                                           Nguyễn Xuân