Xuất bản thông tin

Ngành GD&ĐT Đông Triều với Tết trồng cây

Ngành GD&ĐT Đông Triều với Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người", "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", trong những năm qua, mỗi khi tết đến, xuân về, các trường học trên địa bàn huyện luôn chủ động, phát động cán bộ, giáo viên và học sinh tự giác, tích cực trồng cây, gây rừng. Hàng vạn cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát… đã được trồng và chăm sóc góp phần tạo thêm bóng mát các trường học.


Thu Phương